Tên tiếng Anh các môn điền kinh

Điền kinh: Track & field
Đẩy tạ: Shot Put
Nhảy sào: Pole vault
Nhảy cao: high jump
Nhảy xa: Long jump
Nhảy tam cấp: Triple jump
Ném lao: Javelin
Ném đĩa: Discus throw
100m rào: 100mH
100m: 100mR
100m tiếp sức: 100m TS/Relay

Đẩy tạ: Shot Put

Đẩy tạ: Shot Put

Động tác tiêu biểu môn Nhảy sào - Pole vault

Nhảy sào – Pole vault

Nhảy cao: high jump

Nhảy cao: high jump

Nhảy xa: Long jump

Nhảy xa: Long jump

4. Nhảy tam cấp - Triple jump

Nhảy tam cấp – Triple jump

100m rào: 100mH

100m rào: 100mH

100m: 100mR - Vũ Thị Hương

100m: 100mR – Vũ Thị Hương

100m tiếp sức: 100m TS/Rela

100m tiếp sức: 100m TS/Rela

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bài liên quan