Category Archives: Ảnh thể dục dụng cụ

Chương trình biểu diễn Thể dục dụng cụ của đoàn thể thao quốc gia Đan mạch

National Danish Performance Team

Special show of the National Danish gymnastics Performance Team (NDPT) NDPT trình bày một hình thức nhảy độc đáo: thể dục dụng cụ truyền thống Đan Mạch; vũ điệu mang hơi thở của điệu múa hiện đại như funk, hip hop, và vũ điệu đường phố; và khéo léo kết hợp với các thiết bị thể dục tự chế. Buổi

» Read more