Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Quận 8

Vào lúc 6:30 chiều nay ngày 29/06/2021 tại trường mầm non Nắng Mai Phường 10 Quận 8. Trung Tâm Y Tế Quận 8 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân ở đây. Người dân đã đến xếp hàng từ rất sớm.

Tầm 6:30 Lực lượng TTYT Quận 8 đến cùng với trang phục và thiết bị bảo hộ từ đầu đến chân. Sau khi chuẩn bị các thứ cần thiết và xịt khử trùng nơi chuẩn bị lấy mẫu, người dân được cho vào và chia theo hàng. Thời gian lấy mẫu rất nhanh, chỉ tầm 1-2 phút mỗi người.

Nhìn chung người dân đều chấp hành rất tốt, nên quá trình diễn ra rất thuận lời.

Người dân đã đến xếp hàng từ rất sớm

Người dân đã đến xếp hàng từ rất sớm

Người dân đã đến xếp hàng từ rất sớm

Người dân đã đến xếp hàng từ rất sớm

TTYT Quận 8 chuẩn bị trang phục bảo hộ

TTYT Quận 8 chuẩn bị trang phục bảo hộ

Cập nhật thông tin

Cập nhật thông tin

Nơi lấy mẫu được khử trùng

Nơi lấy mẫu được khử trùng

Hướng dẫn qui trình lấy mẫu

Hướng dẫn qui trình lấy mẫu

Người dân xếp hàng đi vào

Người dân xếp hàng đi vào

người dân được chia theo hàng

người dân được chia theo hàng

Thời gian lấy mẫu chỉ tầm 1-2 phút mỗi người

Thời gian lấy mẫu chỉ tầm 1-2 phút mỗi người

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bài liên quan