Tag Archives: trọng tài quyền anh

Ảnh boxing quân đội 2012 ngày 27/11 – phần 3

Ảnh boxing quân đội 2012 ngày 27/11 – phần 1 Ảnh boxing quân đội 2012 ngày 27/11 – phần 2 Thông báo: Tổ trọng tài cần lấy ảnh size lớn vui lòng gửi mail kphung77@yahoo.com hoặc điện thoại: 091 815 7690

» Read more

Ảnh boxing quân đội 2012 ngày 27/11 – phần 2

Ảnh boxing quân đội 2012 ngày 27/11 – phần 1 Ảnh boxing quân đội 2012 ngày 27/11 – phần 3 Thông báo: Tổ trọng tài cần lấy ảnh size lớn vui lòng gửi mail kphung77@yahoo.com hoặc điện thoại: 091 815 7690

» Read more

Ảnh boxing quân đội 2012 ngày 27/11 – phần 1

Trong các giải thể thao, trọng tài là vai trò không thể thiếu, nhưng trọng tài cũng là đối tượng ít được giới phóng viên ghi hình nhất, hơn nữa còn là đối tượng cản trở quá trình tác nghiệp, nhưng trận đấu mà không có trọng tài thì khác gì tập trận. Mặt khác, trọng tài cũng có những

» Read more