Tag Archives: Nhơn Nghĩa Đường

Lễ điểm nhãn Nhơn Nghĩa Đường 2015

Múa rồng Nhơn Nghĩa Đường

Sáng ngày 20/01/2015 tại Chùa Quan Âm diễn ra nghi lễ điểm nhãn của đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường. Sau đó đoàn tiếp tục di chuyển qua Chùa Bà và Chùa Ông, sau khi thực hiện các nghi lễ cần thiết, đoàn biểu diễn các tiếc mục múa rồng và múa lân đẹp mắt tại Chùa Ông. Theo

» Read more