Lịch thi đấu môn: Judo – Olympic 2012

02/08/2012

Chung kết dưới 78 kg nữ – Trận tranh huy chương vàng                22:00
Chung kết dưới 100 kg nam – Trận tranh huy chương vàng            22:10

30/07/2012

Vòng loại 64 dưới 73 kg nam                               15:30

Vòng loại 32 dưới 57 kg nữ                                  15:37

Vòng loại 32 dưới 73 kg nam                               16:12

Vòng loại 16 dưới 57 kg nữ  (1/8)                        17:01

Vòng loại 16 dưới 73 kg nam  (1/8)                     17:29

Thi đấu vòng tròn một lượt / vòng tứ kết dưới 57 kg nữ  (1/6)     17:57

Thi đấu vòng tròn một lượt / vòng tứ kết dưới 73 kg nam  (1/6)   18:11

Vòng bán kết dưới 57 kg nữ / Trận tranh…  (1/4)                       20:14

Vòng bán kết dưới 73 kg nam / Trận tranh …  (1/4)                   20:42

Chung kết dưới 57 kg nữ – Trận tranh huy chương vàng             22:00

Chung kết dưới 73 kg nam – Trận tranh huy chương vàng          22:10

31/07/2012

Vòng loại 64 dưới 81 kg nam                               15:30

Vòng loại 32 dưới 63 kg nữ                                 15:37

Vòng loại 32 dưới 81 kg nam                               16:05

Vòng loại 16 dưới 63 kg nữ  (1/8)                        17:01

Vòng loại 16 dưới 81 kg nam  (1/8)                     17:29

Thi đấu vòng tròn một lượt / Vòng tứ kết dưới 63 kg nữ  (1/6)         17:57

Thi đấu vòng tròn một lượt / vòng tứ kết dưới 81 kg nam  (1/6)       18:11

Vòng bán kết dưới 63 kg nữ / Thi đấu tranh…  (1/4)                        20:14

Bán kết dưới 81 kg nam / Trận tranh …  (1/4)                                20:42

Chung kết dưới 63 kg nữ – Trận tranh huy chương vàng                  22:00

Chung kết dưới 81 kg nam – Trận tranh huy chương vàng                22:10

01/08/2012

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                                                      15:30

Vòng loại 32 dưới 78 kg nữ                                                          16:19

Vòng loại 16 dưới 100 kg nam  (1/8)                                            16:33

Vòng loại 16 dưới 78 kg nữ                                                         17:01

Thi đấu vòng tròn một lượt / vòng tứ kết dưới 100 kg nam  (1/6)   17:29

Thi đấu vòng tròn một lượt / vòng tứ kết dưới 78 kg nữ  (1/          17:43

Vòng bán kết dưới 78 kg nữ / Trận tranh…  (1/4)                         20:14

Vòng bán kết dưới 100 kg nam / Trận tranh…  (1/4)                     20:42

Chung kết dưới 78 kg nữ – Trận tranh huy chương vàng               22:00

Chung kết dưới 100 kg nam – Trận tranh huy chương vàng           22:10

02/08/2012

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             15:30

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             15:30

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             15:37

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             15:37

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             15:44

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             15:44

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             15:51

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             15:58

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             15:58

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             16:05

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             16:05

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             16:12

Vòng loại 32 dưới 100 kg nam                             16:12

Vòng loại 32 dưới 78 kg nữ                                  16:19

Vòng loại 32 dưới 78 kg nữ                                  16:19

Vòng loại 32 dưới 78 kg nữ                                  16:26

Vòng loại 32 dưới 78 kg nữ                                  16:26

Vòng loại 32 dưới 78 kg nữ                                  16:33

Vòng loại 16 dưới 100 kg nam  (1/8)                    16:33

Vòng loại 16 dưới 78 kg nữ                                  17:01

Vòng loại 16 dưới 78 kg nữ                                  17:15

Vòng loại 16 dưới 78 kg nữ                                  17:29

Thi đấu vòng tròn một lượt / vòng tứ kết dưới 100 kg nam  (1/6)     17:29

Thi đấu vòng tròn một lượt / vòng tứ kết dưới 78 kg nữ  (1/6)         17:43

Vòng bán kết dưới 78 kg nữ / Trận tranh…  (1/4)                           20:14

Vòng bán kết dưới 100 kg nam / Trận tranh…  (1/4)                      20:42

Chung kết dưới 78 kg nữ – Trận tranh huy chương vàng                22:00

Chung kết dưới 100 kg nam – Trận tranh huy chương vàng            22:10

03/08/2012

Vòng loại 32 trên 100 kg nam                             15:30

Vòng loại 32 hạng trên 78 kg nữ                         16:26

Vòng loại 16 hạng trên 100 kg nam  (1/8)            16:40

Vòng loại 16 trên 78 kg nữ                                 17:08

Thi đấu vòng tròn một lượt / vòng tứ kết trên 100 kg nam  (1/6)      17:36

Thi đấu vòng tròn một lượt / vòng tứ kết hạng trên 78 kg nữ  (1/6)  17:50

Vòng bán kết hạng trên 78 kg nữ / Trận tranh…  (1/4)                     20:14

Vòng bán kết trên100 kg nam / Trận tranh…  (1/4)                                    20:42

Chung kết hạng trên 78 kg nữ – Thi đấu tranh huy chương vàng        22:00

Chung kết trên 100 kg nam – Trận tranh huy chương vàng               22:10

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bài liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*