Lịch thi đấu môn: Đua xe đạp lòng chảo – Olympic 2012

02/08/2012

Vòng loại nước rút đồng đội nữ  (1/6)                  22:00
Vòng loại nước rút đồng đội nam  (1/6)               22:15

Vòng 1 nước rút đồng đội nữ  (1/4)                      22:30

Vòng loại rượt đuổi đồng đội nam                       22:42

Vòng 1 nước rút đồng đội nam  (1/4)                   23:46

Vòng chung kết nước rút đồng đội nữ – Đồng      23:59

Vòng chung kết nước rút đồng đội nữ – Vàng      00:01 (03-08)

Vòng chung kết nước rút đồng đội nam – Đồng   00:15 (03-08)

Vòng chung kết nước rút đồng đội nam – Vàng    00:18 (03-08)

03/08/2012

Vòng 1 xe đạp lòng chảo nữ  (1/6)                       22:00

Vòng 1 rượt đuổi đồng đội nam  (1/4)                  22:18

Vòng loại rượt đuổi đồng đội nữ                          22:56

Vòng 2 xe đạp lòng chảo nữ  (1/2)                       23:46

Vòng chung kết 7-8 rượt đuổi đồng đội nam        23:59

Vòng chung kết 5-6 rượt đuổi đồng đội nam        00:05 (04-08)

Vòng chung kết rượt đuổi đồng đội nam – Đồng  00:12 (04-08)

Vòng chung kết rượt đuổi đồng đội nam – Vàng  00:18 (04-08)

Vòng chung kết 7-12 xe đạp lòng chảo nữ           00:38 (04-08)

Vòng chung kết 1-6 xe đạp lòng chảo nữ             00:43 (04-08)

04/08/2012

Vòng loại nước rút nam                                       16:00

Tính giờ 250 m vòng loại tổng hợp nam              16:30

Vòng chung kết 1/16 nước rút nam  (1/13)           17:01

Vòng 1 rượt đuổi đồng đội nữ  (1/4)                    22:11

Vòng chung kết 1/8 nước rút nam  (1/9)               22:35

Đua tính điểm 30 km tổng hợp nam                    22:54

Vòng chung kết 7-8 rượt đuổi đồng đội nữ          23:42

Vòng chung kết 5-6 rượt đuổi đồng đội nữ          23:49

Vòng chung kết rượt đuổi đồng đội nữ – Đồng     23:56

Vòng chung kết rượt đuổi đồng đội nữ – Vàng     00:03 (05-08)

Đua nước rút giành vị trí 9 -12 nam                     00:20 (05-08)

Đua vòng loại tổng hợp nam                                00:25 (05-08)

05/08/2012

Rượt đuổi cá nhân 4 km tổng hợp nam                16:00

Vòng loại nước rút nữ                                          16:58

Vòng chung kết 1/16 nước rút nữ  (1/13)             22:00

Vòng tứ kết nước rút nam  (1/7)                           22:34

Đua không chấp 15 km tổng hợp nam                 23:01

Vòng chung kết 1/8 nước rút nữ  (1/9)                 23:38

Tính giờ 1 km tổng hợp nam                                00:16 (06-08)

Đua nước rút tranh vị trí 5-8 nam                        00:47 (06-08)

Đua nước rút tranh vị trí 9 – 12 nữ                       00:51 (06-08)

06/08/2012

Vòng bán kết nước rút nam  (1/5)                        22:00

Tính giờ 250 m vòng loại tổng hợp nữ                 22:08

Vòng tứ kết nước rút nữ  (1/7)                              22:43

Đua tính điểm 20 km tổng hợp nữ                       23:06

Vòng chung kết nước rút nam – Đồng                  23:43

Vòng chung kết nước rút nam – Lượt đua 1          23:43

Vòng chung kết nước rút nam – Vàng                  23:46

Vòng chung kết nước rút nam – Lượt đua 2          00:03 (07-08)

Đua vòng loại tổng hợp nữ                                  00:18 (07-08)

Vòng chung kết nước rút nam – Lượt đua 3          00:35 (07-08)

Đua nước rút tranh vị trí 5-8 nữ                           00:41 (07-08)

07/08/2012

Vòng 1 xe đạp lòng chảo nam  (1/6)                    16:00

Rượt đuổi cá nhân 3 km tổng hợp nữ                   16:19

Vòng bán kết nước rút nữ  (1/5)                           22:00

Đua không chấp 10 km tổng hợp nữ                    22:07

Vòng 2 xe đạp lòng chảo nam  (1/2)                    22:34

Tính giờ 500 m tổng hợp nữ                                22:53

Vòng chung kết nước rút nữ – Đồng                     23:26

Vòng chung kết nước rút nữ – Lượt đua 1            23:26

Vòng chung kết nước rút nữ – Vàng                     23:30

Vòng chung kết nước rút nữ – Lượt đua 2            23:43

Vòng chung kết 7-12 xe đạp lòng chảo nam        23:50

Vòng chung kết 1-6 xe đạp lòng chảo nam          23:57

Vòng chung kết nước rút nữ – Lượt đua 3            00:13 (08-08)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bài liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*