7 tư thế thể hình cơ bản

7 Basic Bodybuilding Poses

1. Tư thế cơ tay trước

Front Double Biceps

Phô diễn cơ tay và cơ tam đầu.

Front Double Biceps

Front Double Biceps – Asia physique champion 2013

2. Tư thế căng cơ trước

Front Lat Spread

Kéo giản cơ bắp trước.

Front Lat Spread - Asia physique champion 2013

Front Lat Spread – Mohamadreza Gbasempur – Iran

3. Tư thế nghiêng ngực

Side Chest

Phô diễn cơ tay và cơ ngực ở góc nhìn nghiêng

Side Chest - Asia physique champion 2013

Side Chest – Asia physique champion 2013

4. Tư thế cơ tay sau

Back Double Biceps

Phô diễn cơ tay sau và cơ lưng

Back Double Biceps - Asia physique champion 2013

Back Double Biceps – Asia physique champion 2013

5. Tư thế căng cơ lưng

Back Lat Spread

Kéo giản cơ lưng

Back Lat Spread - Asia physique champion 2013

Back Lat Spread – Mohamadreza Gbasempur – Iran

6. Tư thế nghiêng cơ tam đầu

Side Triceps

Phô diễn cơ tay ở góc nhìn nghiêng

Side Triceps - Asia physique champion 2013

Side Triceps – Asia physique champion 2013

7. Tư thế múi bụng

Front Abdominal

Phô diễn múi bụng và cơ đùi

 

Front Abdominal - Asia physique champion 2013

Front Abdominal – Mohamadreza Gbasempur – Iran

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.8/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
7 tư thế thể hình cơ bản, 8.8 out of 10 based on 5 ratings

Bài liên quan