Tag Archives: Back Lat Spread

7 tư thế thể hình cơ bản

7 Basic Bodybuilding Poses 1. Tư thế cơ tay trước Front Double Biceps Phô diễn cơ tay và cơ tam đầu. 2. Tư thế căng cơ trước Front Lat Spread Kéo giản cơ bắp trước. 3. Tư thế nghiêng ngực Side Chest Phô diễn cơ tay và cơ ngực ở góc nhìn nghiêng 4. Tư thế cơ tay sau Back Double

» Read more