Tag Archives: bố cục rèm

Ảnh Muya Thái với bố cục rèm

Chiều chủ nhật, đang bị đau đầu, trời lại chuyển mưa, bệnh làm biếng có cơ hội tái phát, đang phân vân không biết có nên đi chụp giải Muya Thái giao hữu không, Muya Thái chụp nhiều lần rồi, nhưng nghĩ bụng đã ở nhà cả ngày rồi, cũng nên ra ngoài đổi gió chút, biết đâu đi chụp

» Read more