Tag Archives: tinh thần thể thao

Tinh thần “Thể thao” trong kinh doanh

Tinh thần thể thao trong công việc, câu nói này nghe thật lạ tai, có lẽ xuất phát từ trang blog anhthethao.com mới tạo đây. Bối cảnh ra đời trang blog này cũng thật đặc biệt, nói ra tôi phải cảm ơn 1 người bạn chuyên về quảng bá website – IMS Vietnam. Sau khi tôi hoàn tất bài viết

» Read more